Zdravljenje astme

Za zdravljenje astme uporabljamo dve vrsti zdravil. Protivnetna zdravila (preprečevalci) delujejo protivnetno in tako nadzorujejo vnetje, ki je vzrok astme in ga je potrebno zdraviti. Zdravila, ki širijo mišice sapnic ali bronhijev (olajševalci), pa zagotavljajo hitro lajšanje oteženega dihanja in jih jemljemo le po potrebi.

Preprečevalci ali protivnetna zdravila

To so inhalacijski glukokortikoidi, ki delujejo protivnetno in zmanjšajo občutljivost dihalnih poti. Učinek inhalacijskih glukokortikoidov se ne pojavi takoj, zato jih morate jemati redno in dolgotrajno. Vdihujemo jih lahko iz vdihovalnika s potisnim plinom ali v obliki praška. Opazili boste, da se delovanje vaših pljuč postopoma izboljšuje in simptomi izginjajo, s čimer se izboljša kakovost vašega življenja.
Inhalacijski glukokortikoidi so varna zdravila. Možna neželena učinka, ki pa ju je mogoče preprečiti, sta hripavost in glivična okužba ustne votline ali sor. Zato je treba usta po vdihovanju pri nekaterih vrstah vdihovalnikov temeljito izplakniti. Vsekakor so obloge v ustih in žrelu pri sodobnih zdravilih blažje kot včasih. To je tudi posledica proizvajanja finejših delcev učinkovine in pršilnega oblačka, ki se počasneje širi.

Učinkovine, ki jih pogosto uporabljamo za zdravljenje astme

  • beklometazon
  • budezonid
  • flutikazon
  • mometazon
  • ciklesonid

Preprečevalci:
protivnetna zdravila

Olajševalci:
zdravila, ki širijo sapnice ali bronhije

Olajševalci ali bronhodilatacijska zdravila

Zdravila, ki širijo sapnice (bronhodilatatorje), uporabljamo praviloma (po potrebi) za zdravljenje akutnega oteženega dihanja (zdravilo za nujne primere) ali za trajno zdravljenje v kombinaciji s protivnetnimi zdravili.

Bronhodilatacijsko delujejo:

Simpatikomimetiki beta2 (agonisti receptorjev beta2)

Poznamo kratko in dolgo delujoče simpatikomimetike.

Kratko delujoči simpatikomimetiki  razširijo bronhije v nekaj minutah in delujejo 4 do 6 ur. Poleg uporabe v nujnem primeru so namenjeni tudi preventivi pri obremenitveni astmi (npr. pred športom).

Kratko delujoči simpatikomimetiki beta2 so:

  • salbutamol
  • fenoterol

Dolgo delujoči simpatikomimetiki beta2 delujejo približno 12 ur. Začetek delovanja posameznih dolgo delujočih simpatikomimetikov beta2 je različen. Razširjenje bronhijev opazimo takoj ali pa šele z zamikom. Učinkovina formoterol začne delovati hitro in tudi deluje dolgotrajno.

Dolgo delujoči simpatikomimetiki beta2 so:

  • formoterol
  • salmeterol

Teofilin
Teofilin je eno od najstarejših zdravil za zdravljenje astme, največkrat ga uporabljamo v obliki tablet s podaljšanim sproščanjem.

Glukokortikoidi v obliki tablet
Glukokortikoidi v obliki tablet so namenjeni bolnikom s hujšim poslabšanjem astme. Pri nas se uporablja metilprednizolon.

Antiholinergiki
Antiholinergiki prav tako širijo bronhije, sodijo med olajševalce. Pri nas se uporablja ipratropij.

Antilevkotrieni
Antilevkotrieni so preprečevalci, na voljo so v obliki tablet. Pri nas se uporabljata montelukast in zafirlukast.

Fiksne kombinacije zdravil

Število zdravil, ki jih je treba jemati vsak dan, lahko zmanjšamo z uporabo kombinacij zdravil. Tako tudi izključimo možnost zamenjave, kajti obe učinkovini sta združeni v enem samem vdihovalniku.
Pri zdravljenju astme sta zelo pomembna dva dejavnika in sicer zdravljenje osnovnega vnetja ter širjenje dihalnih poti. S fiksno kombinacijo zdravil združimo oba dejavnika zdravljenja in kombiniramo zdravljenje osnovnega vnetja s širjenjem dihalnih poti. To vsekakor poenostavlja zdravljenje.

Fiksne kombinacije zdravil, ki jih pogosto uporabljamo za zdravljenje astme

a) Kombinacija inhalacijski glukokortikoid in dolgodelujoči bronhodilatator
beklometazon in formoterol
flutikazon in salmeterol
budezonid in formoterol

b) Kombinacija antiholinergik in kratkodelujoči bronhodilatator
ipratropij in fenoterol