Farmakovigilanca

Podjetje Chiesi Farmaceutici ima vzpostavljen sistem farmakovigilance, s katerim prevzema odgovornost za svoja zdravila (tako tista, ki so na trgu, kot tista, ki so v kliničnem razvoju) in ustrezno ukrepa, če je potrebno. Skrbimo, da se vse informacije, pomembne za oceno razmerja med koristmi in tveganji naših zdravil, stalno vrednotijo. Če se pojavijo pomembna obvestila o varnosti, v skladu z veljavno zakonodajo takoj obvestimo zadevne zdravstvene delavce, bolnike in regulatorne agencije.

Kaj je farmakovigilanca?

Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) opredeljuje farmakovigilanco kot znanost in dejavnosti, povezane z odkrivanjem, ocenjevanjem, razumevanjem in preprečevanjem neželenih učinkov ali katerih koli drugih z zdravili povezanih težav (ref. SZO. Pomen farmakovigilance: varnostni nadzor zdravil, Ženeva, SZO 2002).

V skladu s to splošno definicijo so glavni cilji farmakovigilance po veljavni zakonodaji EU:

  • preprečevanje škodljivih posledic neželenih učinkov pri ljudeh,
  • spodbujanje varne in učinkovite uporabe zdravil, zlasti z zagotavljanjem pravočasnih informacij o varnosti zdravil bolnikom, zdravstvenim delavcem in javnosti.

Farmakovigilanca je torej dejavnost, ki pomaga pri varovanju bolnika in javnega zdravja.

Kaj je neželeni učinek?

Škodljiv in nenameren odziv na zdravilo (odziv v tem primeru pomeni, da je vzročna povezanost med zdravilom in neželenim učinkom vsaj smiselno možna).

Neželeni učinki se lahko pojavijo ob upoštevanju ali neupoštevanju pogojev dovoljenja za promet z zdravilom ali pa zaradi poklicne izpostavljenosti. Pogoji uporabe zunaj okvira dovoljenja za promet vključujejo neodobreno uporabo, preveliko odmerjanje, nepravilno uporabo, zlorabo ali napako pri uporabi zdravila.

Informacije o tem, kako poročati o neželenih učinkih

Če ste v Sloveniji

O vsakem neželenem učinku, ki se pojavi ob zdravljenju, morate takoj obvestiti svojega zdravnika ali farmacevta.

Če morate poročati o neželenem učinku katerega od zdravil podjetja Chiesi, prosimo, da ne uporabljate tega spletnega mesta ali elektronske pošte, temveč da upoštevate navodila, navedena na spodnji povezavi:

http://www.jazmp.si/humana-zdravila/farmakovigilanca/porocanje-o-nezelenih-ucinkih-zdravil/

Če se želite obrniti neposredno na oddelek za farmakovigilanco podjetja Chiesi Slovenija, lahko:

pokličete +386 (0)1 43 00 901
pišete na elektronski naslov: farmakovigilanca.si@chiesi.com

Če ste zunaj Slovenije

Vsaka država ima zakonodajo, ki ureja poročanje o neželenih učinkih zdravil. Če se vam pojavijo neželeni učinki ob uporabi naših zdravil vas prosimo, da se obrnete na lokalno zdravstveno osebje - tako boste lahko pravilno izvedli postopek poročanja.