Potrebna je lastna pobuda

Astma je praviloma vseživljenjska bolezen. Zaradi menjavanja obdobij brez simptomov ter obdobij poslabšanja astme je treba imeti bolezen ves čas pod nadzorom. Le tako jo je mogoče obvladati. Nihče pa ne more bolezni bolje nadzirati kot vi sami.

Pihajte, prosim, dvakrat na dan

Z merilcem pretoka zraka ali PEF-merilcem,  preprostim načinom za ugotavljanje širine dihalnih poti, lahko brez težav nadzorujete stanje svoje astme. Merjenje je nadvse preprosto:

  • Merilni kazalček na merilcu postavite v začetni položaj.
  • Stoje primite merilec in ga dvignite do ust.
  • Nato globoko vdihnite in vstavite ustnik v usta ter ga močno objemite z ustnicami.
  • Izdihnite hitro in z vso močjo. Ne izdihujte predolgo, temveč pihnite, kot da bi hoteli upihniti svečo.
  • Meritev ponovite dvakrat s kratkim vmesnim premorom, vsako meritev si zapišite. Upoštevajte najboljšo izmerjeno vrednost.

Pri izdihu se merilni kazalček premakne in pokaže trenutni najmočnejši izdih. Meriti je treba redno: zjutraj, takoj ko vstanete, opoldan in zvečer ter pri akutnem oteženem dihanju. Jutranje merjenje je treba opraviti pred vdihovanjem zdravila za širjenje dihalnih poti (olajševalca). Kadar so vrednosti štiri tedne zaporedoma uravnotežene, zadostuje eno merjenje na dan.

 

 

Vodenje dnevnika

Vrednosti PEF vpisujte v dnevnik spremljanja zdravljenja astme. Če boste zapisovali še vsakodnevne težave in porabo olajševalca, boste imeli odličen sistem za zgodnje odkrivanje poslabšanja, ki vam bo pomagal imeti nadzor nad astmo. Skupaj s svojim zdravnikom določite svojo najboljšo osebno vrednost PEF.

 

 

Ne pozabite na zgodnje odkrivanje poslabšanja astme

Vrednosti največjega pretoka zraka nihajo čez dan. Astmatiki načeloma izmerijo zjutraj najnižjo vrednost. Ta dnevna nihanja naj vas ne vznemirjajo, če so majhna. Nevarno je, če se vrednosti zmanjšujejo več dni zapored. To je znak, da so dihalne poti labilne. V tem primeru prilagodite odmerke svojih zdravil, kot ste se dogovorili s svojim zdravnikom ali ga obiščite.